Vuosisidonnaisten lisien maksaminen eläkkeellä olevalle
Työtuomioistuin vahvisti tuomiossaan 28.1.2021, että Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräys, joka esti eläkkeellä olevan oikeuden saada vuosisidonnaisia lisiä, on ollut syrjivänä pätemätön 31.7.2020 saakka. Eläkkeellä olevan opettajan palkkausta koskevaan työehtosopimukseen saatiin viime vuonna OSJ:n pitkään tavoittelema muutos, kun ko. sopimusmääräys poistui OVTES:stä 1.8.2020 lukien.
Mikäli henkilö on jäänyt eläkkeelle opettajan tai rehtorin tehtävästä, mutta sen jälkeen työskennellyt yli viikon mittaisissa päätoimisen opettajan palvelussuhteissa kunnassa tai kuntayhtymässä, on hänellä mahdollisuus vaatia ko. lisiä viivästyskorkoineen työnantajalta kunnallisen viranhaltijalain 55 §:n vanhentumissääntöjen puitteissa (kuluva + 3 vuotta).
Lisiä voi vaatia maksettavaksi takautuvasti aikaisintaan 1.1.2018 lukien. Tällöin kirjallinen vaatimus tulee jättää työnantajalle vuoden 2021 aikana.
Kunnissa ja kuntayhtymissä toimivat luottamusmiehet ovat saaneet asiaan liittyvät ohjeet. Asiassa kannattaa olla suoraan yhteydessä sen kunnan tai kuntayhtymän luottamusmieheen, missä on työskennellyt ja mistä ko. lisiä tullaan vaatimaan maksettavaksi.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry,
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
020 748 9678 / 020 748 9736
toimisto(a)osj.fi

www.osj.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.

Toimiston numeroihin soitettaessa puheluiden hinnat ovat seuraavat:
soitettaessa kiinteän puhelin-verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min
soitettaessa matka-viestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min.